Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Ångfartygs AB Vaxholms Skärgård
Ångfartygs AB Vaxholms Skärgård startas 30 mars 1903 av bland annat konsul Gustaf Leonard Ahlström, grosshandlare Johan Andersson, handlare Carl Erik Pettersson och sjökapten Carl Erfaim Öhlin för att driva trafik mellan Stockholm och Möja. Rederiet vill först heta Ångfartygs AB Skärgården men detta namn är upptaget av ett rederi i Norrköping. Man försöker sedan med Ångfartygs AB Yttre Skärgården men då protesterar ägarna till ångfartyget Prinsessan Ingeborg, Ångfartygs AB Stockholms Skärgård. Rederiet övertas 1913 av Waxholms Nya Ångfartygs AB, Vaxholm.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Skärgården 1903-1905
  Skärgården 1905-1907
  Skärgården 1907-1913
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1687 fartyg, 953 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Stockholms Ström 2
Rederi Stockholms Ström

m/s Stockholms Ström 2 Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1894 vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB som Saltsjöbaden 3. Efter ett långt liv som hamnfärja under olika namn säljs hon 1981 och hamnar i Vaxholm under namnet Badholmen 1. Fem år senare, 1986, är hon åter på Strömmen och får det passande namnet Stockholms Ström 2. Allt sedan dess har hon vart trogen traden Slussen - Fjäderholmarna, stockholmarnas närmaste skärgårdsö.