Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag
Jönköpings Förenade Ångfartygs AB
Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag, Jönköping bildas vid en bolagsstämma den 6 juni 1851 genom en sammanslagning av flera rederier. Går 28 juni 1887 ihop med Ångfartygs AB Primus och bildar då tillsammans Jönköpings Förenade Ångfartygs AB, Jönköping. Bolagsordningen fastställs av Kunglig Majestät den 15 juli1887 och styrelsen består då av bankkamrer Anders Svensson, bruksägare Carl Lars Friedländer, fabrikör Arvid Leonard Sjöberg. Vid en extra bolagsstämma den 19 december 1898 beslutas att rederiet ska gå i likvidation och att de tre ångfartygen ska säljas.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Esaias Tegnér 1851-1882
  Jönköping 1851-1862
  Kommendörkaptenen 1851-1855
  Östergöthland 1851-1861
  Per Brahe 1857-1899
  Wisingsö 1883-1899
  Primus 1887-1899
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1698 fartyg, 976 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Seskarö
Kungliga Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen

m/s Seskaro Foto: Okänd

Fartyget byggdes 1954 vid AB Hammarbyverket i Stockholm för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för trafik på leden Revässaari - Seskarö i Haparanda kommun. Får 1956 nytt namn i Färja 63/66, men fortsätter i trafik på leden ända fram till 1983 då hon säljs till Umeå skärgård och får nuvarande namn Vidar III. Sedan 1991 ägs hon av Norrbyskärsfärjan AB i Norrbyn.