Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag
Jönköpings Förenade Ångfartygs AB
Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag, Jönköping bildas vid en bolagsstämma den 6 juni 1851 genom en sammanslagning av flera rederier. Går 28 juni 1887 ihop med Ångfartygs AB Primus och bildar då tillsammans Jönköpings Förenade Ångfartygs AB, Jönköping. Bolagsordningen fastställs av Kunglig Majestät den 15 juli1887 och styrelsen består då av bankkamrer Anders Svensson, bruksägare Carl Lars Friedländer, fabrikör Arvid Leonard Sjöberg. Vid en extra bolagsstämma den 19 december 1898 beslutas att rederiet ska gå i likvidation och att de tre ångfartygen ska säljas.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Esaias Tegnér 1851-1882
  Jönköping 1851-1862
  Kommendörkaptenen 1851-1855
  Östergöthland 1851-1861
  Per Brahe 1857-1899
  Wisingsö 1883-1899
  Primus 1887-1899
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1692 fartyg, 969 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Silverfjord
Kent Krusell
Fartygsservice AB

m/s Silverfjord Foto: Bernt Fogelberg

Fartyget byggdes 1980 vid Marinteknik verkstads AB i Öregrund och blir omgående uthyrd för trafik på Öresund, till Danmark. Året därpå hyrs hon ut till Bo-Line i Luleå för trafik över till Kemi, Finland. 1984 byter hon kust till västkusten och Kostertrafiken där hon blir kvar i sex år. Efter tjänst i både Stockholm, Ueckermunde och Harlingen under ett flertal namn får hon så sitt nuvarande namn Veslø II 1998 och sätts in i trafiken Skjærhalden - Kosteröarna - Strömstad där hon än idag gör god tjänst, numera med Kust Event Strömstad AB som ägare.