Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag
Jönköpings Förenade Ångfartygs AB
Jönköpings Förenade Ångfartygsbolag, Jönköping bildas vid en bolagsstämma den 6 juni 1851 genom en sammanslagning av flera rederier. Går 28 juni 1887 ihop med Ångfartygs AB Primus och bildar då tillsammans Jönköpings Förenade Ångfartygs AB, Jönköping. Bolagsordningen fastställs av Kunglig Majestät den 15 juli1887 och styrelsen består då av bankkamrer Anders Svensson, bruksägare Carl Lars Friedländer, fabrikör Arvid Leonard Sjöberg. Vid en extra bolagsstämma den 19 december 1898 beslutas att rederiet ska gå i likvidation och att de tre ångfartygen ska säljas.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Esaias Tegnér 1851-1882
  Jönköping 1851-1862
  Kommendörkaptenen 1851-1855
  Östergöthland 1851-1861
  Per Brahe 1857-1899
  Wisingsö 1883-1899
  Primus 1887-1899
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1712 fartyg, 987 rederier och 122 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Östan
Blidösundsbolaget AB

m/s Östan Foto: Krister Nilsson

Fartyget byggdes 1969 vid Marinteknik verkstads AB i Östhammar för Waxholms Ångfartygs AB. I slutet av sommaren samma år sattes hon in i trafik på traden Stockholm - Vaxholm - Sandö brygga, Värmdö. Den 27 september 1992 gör fartyget sin sista tur för Waxholmsbolaget innan hon säljs till Koster och får namnet Kostervåg. Efter tre år på västkusten kommer hon åter till Stockholm och nu med namnet Södertörn och sätts åter i trafik för Waxholmsbolaget. 2018 säljs hon till Blidösundsbolaget och återfår sitt ursprungliga namn Östan och har sedan dess fortsatt i trafik för Waxholmsbolaget, främst på Möjatraden.