Navigering
StartBåtregister

Rederier

VarvBildreportage

Forum

LänkarKontakt

Om sidan

Vanliga frågor

Efterlysningar

Uppdateringar

Dalelfvarnes Flottningsförening
Dalälvens Flottledsförvaltning
1865 bildas ett flottningsbolag av Korsnäs Sågverks AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB, handelsfirman Tottie & Arfvedsson samt löjtnant Georg de Laval. 1873 konstitueras bolaget under namnet Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsbolag.1877 byter man namn till Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening. 1890 förkortas namnet till Dalelfvarnes Flottningsförening (DFF). Bedriver flottning av timmer i älvarna i Dalarna samt på sjöarna Siljan, Orsa sjön och Skattungen. De flesta av bolagets båtar har även passagerarcertifikat och används då och då vid lustturer. När timmerflottningen upphör 1970 ombildas bolaget till Dalälvens Flottledsförvaltning. Bolagets verksamhet blir nu att återställa vattenlederna till sitt ursprungliga skick samt att sälja båtar, materiel och fastigheter. Bolaget avveckas 1976.
  Kontaktuppgifter  
  Anm. Verksamheten upphört, inga kontaktuppgifter.
  Fartyg
  Domnarfvet 1865-1974
  Siljan 1868-1969
  Dalarne 1872-1888
  Göran 1881-1971
  Ore Elf 1888-1957
  Orsa 1888-1968
  Elfdalen 1888-1966
  Flottisten 1890-1966
  Bäsingen 1938-1971
  Gerdt 1904-1974
  Laxen 1938-1970
  Östa 1938-1970
  Dalälven II 1940-1970
Tillbaka till Rederier
 
 
Skärgårdsbåtar.se
Vi erbjuder dig nu 1698 fartyg, 976 rederier och 121 nybyggnadsvarv.

Nytt material tillkommer ofta, både nya fartyg samt uppdateringar på de fartyg som redan idag finns på våra sidor!
Månadens presentation
m/s Seskarö
Kungliga Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen

m/s Seskaro Foto: Okänd

Fartyget byggdes 1954 vid AB Hammarbyverket i Stockholm för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för trafik på leden Revässaari - Seskarö i Haparanda kommun. Får 1956 nytt namn i Färja 63/66, men fortsätter i trafik på leden ända fram till 1983 då hon säljs till Umeå skärgård och får nuvarande namn Vidar III. Sedan 1991 ägs hon av Norrbyskärsfärjan AB i Norrbyn.